Har ni vägt in alla aspekter innan beslut?

Dagens insändare i TÅ.   Tack David och Helen!

Öppet brev till beslutsfattare gällande planer på vindindustriområde i Fängsjö/Storsjöhöjden

Jag och min familj är bosatta i Näsåker, Sollefteå kommun. Vi har även hus i Grundtjärn som vi successivt renoverar. Båda platserna är viktiga för oss personligen och för vårt expanderande familjeföretag, kursgården The Nordic Centre – för Konst och Hållbarhet.

Utöver familjeföretaget arbetar jag med hållbar utveckling på en internationell nivå som konsult för Det Naturliga Steget.

Med anledning av mitt yrke och mitt intresse för det ekosystem vi förvaltar och lämnar efter oss har jag varit väldigt intresserad av förslaget som lagts fram och granskat de lokala planerna grundligt.

Min slutsats av den information som finns tillgänglig är att detta förslag inte är det bästa för orten, det framtida ekonomiska välståndet eller för välfärden i allmänhet hos de invånare som kommer att påverkas. De fyra starkaste skälen till min slutsats är följande:

1. Den el som vindkraftverket skulle producera behövs inte där det är placerat enligt planerna.

Det övergripande område som skulle drabbas av vindkraftverksbygget är inte beroende av fossila bränslen. I mitt arbete för Det Naturliga Steget uppmanar jag och mina kollegor ständigt näringslivet att investera i förnybar energi, bland annat vindkraft. Men här är inte fossilbränsleberoende ett problem. Vi har god tillgång till energi med minimala effekterna på klimatförändringen, bland annat från vattenkraft och biomassa.

 2. De ekonomiska fördelarna som presenteras är bristfälliga.

De ekonomiska fördelarna som presenteras i form av byggnadsarbete och ökad verksamhet på orten är relativt små och endast betydande ur ett kortsiktigt perspektiv. De anställningarna som eventuellt skapas kommer varken vara betydande eller bestående och det finns ingen uppenbar fördel för de företag som redan arbetar lokalt eftersom anbudsförfarandet inte nödvändigtvis kommer att vara dem till gagn.

3. De ekonomiska nackdelarna kommer att vara både betydande och bestående.

Det påverkade området är inte bara stort rent geografiskt, det har också stor potential för turistnäringen. Faktum är att just turism är det enda konkreta och långsiktiga alternativet för att motverka arbetslöshet och brist på investeringar i distriktet. Den föreslagna vindkraftparken kan, i stor skala, förväntas allvarligt skada denna potential (se tillgängligt bildmontage här).

Turbinerna kommer att vara estetiskt störande och det förefaller kontraproduktivt att sabotera den bild av naturlig skönhet som turistföretag lever på att främja. Investeringar behövs i infrastruktur och ekonomiskt stöd för att behjälpa övergången från en traditionellt jordbruk- och skogsekonomi till en turistekonomi och dess derivat. Vi behöver inte fler hinder att locka människor.

Framtida generationer kommer inte tacka oss för missriktade satsningar som bidrar till förstörelsen av våra gemensamma natur- och friluftsområden, områden som bland annat Naturskyddsföreningen anser vara ett potentiellt världsarv.

4. Vindparken kommer att resultera i bestående skador på miljön.

Den biologiska mångfalden och omgivningarna för invånarna kommer att förstöras, något som inte kommer att kunna återställas under våra eller våra barns liv.

Småskalig vindkraft gjord tillgänglig för invånarna som bor runt omkring skulle vara ett framsteg ur självförsörjningsperspektiv. Men detta förslag innebär allvarliga och skadliga effekter ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Det är inte hållbart.

Är ni som beslutsfattare bekväma med att fatta beslut i en så pass viktig fråga på så pass oklara grunder?

Har ni vägt in alla aspekter och eftereffekter innan beslut?

Finns det några andra förslag på placering tillgängliga?

Hur ställer ni er till de negativa effekterna och frågeställningarna som lyfts i punkterna ovan?

David Cook,
Verkställande Miljöambassadör för Det Naturliga Steget
Författare av The Natural Step – Towards a Sustainable SocietyMedgrundare av The Nordic Centre

Ett svar på ”Har ni vägt in alla aspekter innan beslut?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.