Ny skrivelse till Sollefteå och Ö-viks kommuner.. / Uppdatering

 

Montagebild Omsjö
Montagebild Omsjö

Med anledning av kommande beslut i Sollefteå och Ö-viks kommuners Kommunfullmäktige angående Fängsjön/Storsjöhöjdens VK projekt, har nya tillägg och kompletteringar bifogats den information som inte finns med i 2008 års vindbruksplan. Skrivelsen har skickats till Sollefteå och Ö-viks partigrupper och till Länsstyrelsen för kännedom.

Fängsjö-Storsjöhöjden Ett stort fritidsområde (Pdf-fil)  Inga bilagor är med.

Uppdatering: fransmyran-se0710194 (Pdf-fil)

Har bifogat/kompletterat vår skrivelse (mars 2012) Länsstyrelsens ovanstående Pdf-fil ”bevarande plan Natura 2000”  som gäller Fransmyren/Omsjöflon i Omsjö, Ådals-Liden. Skickat till Ångermanlands Ornitologiska Förening och Sollefteå Naturskyddsförening och berörda beslutsfattare.
 
Området Fransmyren och Omsjöflon ligger strax norr om det planerade vindindustriområdet Fängsjö/Storsjöhöjden i Omsjö, Näsåker. 
 
Hydrologin i ett område där det planeras för 180 vindkraftverk á 220 meter höga, två massiva bergtäkter i närområdet, ca 11 mil vägdragning och betong- o rördragningar måste innebära förändringar i de blötmarker, myrar och sjöar som ligger strax intill vindkrafts-området! Vattenföringen innebär försämrad vattenkvalité för de djur, fåglar och växter som idag lever i ett ostört och orört område med så naturliga förutsättningar som finns på Fransmyren och Omsjöflon i Omsjö. En fortsatt bra vattenkvalité är en förutsättning för att detta naturliga område ska fortsätta bevaras. Om skogen kal-avverkas eller “möbleras om“ med tex en vindkraftsutbyggnad i Fransmyrens omedelbara närhet förändras förutsättningarna för överlevnad för både växter och djur. Detta markeras även Natura 2000 för Fransmyren.
 
Fakta: Orrar (hundratals orrar har sin ”viloplats” på Fransmyren), tranor (ett tranpar häckar varje år på en holme på Fransmyren) ljungpiparen (har hört den), fjällripa (har sett den) grönbena och spovar tex. Kan dessa fåglar ta sig helskinnade till och från Fransmyren utan att kollidera med vindkraftverken?
 
I området finns även många intressanta växtarter enligt Natura 2000.
 
Vi har fått kännedom om att en örninventering planeras till våren i området Fängsjö/Storsjöhöjden. Vi boende och fritidsboende i berörda byar runt det planerade vindkraftsområdet ser kungsörnar varje sommar, och vi ( och även de ornitologer vi talat med) finner det högst troligt att örnar häckar på de höga höjder där Vindkraftsindustrin planeras!!  Ormvråk, jorduggla och fiskgjusar är andra stora fåglar som har kända häckningsplatser i området.
 
 
 

Ett svar på ”Ny skrivelse till Sollefteå och Ö-viks kommuner.. / Uppdatering”

  1. Från AFTONBLADET.SE (29:e Januari 2015):

    ”Tranornas stråk stoppar vindkraft

    SKARA. Tranornas sträckflygning från Hornborgasjön stoppar en planerad vindkraftsutbyggnad över Nordbillingen i Skara kommun. Fåglarnas flygstråk går rakt över den planerade vindkraftparken, skriver Skövde Nyheter på nätet.
    Vallebygdens vind AB ville sätta upp sex stycken 190 meter höga vindkraftverk men fick avslag hos miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Västra Götaland. Flera naturföreningar har i remissyttranden påtalat risken för att sträckande fåglar som tranor, svanar och gäss riskerar att kollidera med rotorbladen.
    Länsstyrelsen anser i sitt beslut att vindkraftsbolaget inte tillräckligt väl visat att verksamheten kan drivas utan att fågellivet tar skada.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.