En hotad miljö

Storsjön, Omsjö

Det här en flygbild av den mycket vackra Storsjön i Omsjö. En fantastisk sjö med ett trettiofem-tal öar och holmar som inbjuder till mycket friluftsliv, fiske och skidåkning. Inte minst nu i påsktider!

Den här miljön är hotad. Hotad av en gigantisk vindindustri med 180 vindkraftverk á 220 meter höga. Detta är ett hot mot oss som älskar att vara på denna sjö, att vistas i denna miljö under årets alla årstider. Hur är det möjligt att politiker och andra beslutsfattare kan besluta att den här vackra miljön ska förstöras? Vi förstår det inte..  

Men än så länge är den vackra naturen kvar. .  Och vi gläds, åter igen, av helt fantastiska påskdagar på Storsjön.

En riktigt skön och Glad Påsk alla!

En hotad vildmark

En av Sveriges vackraste och fiskrikaste vildmarker håller på att förstöras. Den australiensiska gruvkoncernen Hannans håller via dotterbolagen Scandinavian Resources och Kiruna Irons på att projektera en rad dagbrott, dvs öppna gruvor, i den fantastiska och orörda vildmarken mellan Kiruna och Kebnekaise. Provborrningar görs nu för fullt och det är tyst från politikernas och företagarnas sida. Samebyarna Laevas och Girjas kämpar för sin existens. Gruvorna kommer innebära en naturkatastrof för området om de blir verklighet, bla pga giftiga avrinningar ut i nationalälven Kalix älv samt ut i fiskeparadiset Kaitum älv. Och dessutom genom den omfattande infrastruktur av vägar och järnvägar etc som krävs för att få gruvorna att fungera och generera.

DAGS ATT RYTA IFRÅN!!!

Gå in på den här länken för att protestera mot dessa gruvprojekteringar:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6468

Meningslös storsatsning på vindkraft

Några ledamöter i Vetenskapsakademins energiutskott skriver åter igen en läsvärd debattartikel:

”Energiutskottet anser för övrigt att vindkraft är utomordentlig i många länder när det gäller att reducera beroendet av fossila bränslen i elproduktionen. Men Sverige har redan en fossilfri elenergi med befintliga energikällor. Varför skall vi också bygga upp ett fjärde, väderberoende energislag som vindkraften och bli beroende av en ständigt inkopplingsbar reglerkraft när det inte blåser?”

Läs vidare i dagens GP: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1429189-meningslos-storsatsning-pa-vindkraft

Ny skrivelse till Sollefteå och Ö-viks kommuner.. / Uppdatering

 

Montagebild Omsjö
Montagebild Omsjö

Med anledning av kommande beslut i Sollefteå och Ö-viks kommuners Kommunfullmäktige angående Fängsjön/Storsjöhöjdens VK projekt, har nya tillägg och kompletteringar bifogats den information som inte finns med i 2008 års vindbruksplan. Skrivelsen har skickats till Sollefteå och Ö-viks partigrupper och till Länsstyrelsen för kännedom.

Fängsjö-Storsjöhöjden Ett stort fritidsområde (Pdf-fil)  Inga bilagor är med.

Uppdatering: fransmyran-se0710194 (Pdf-fil)

Har bifogat/kompletterat vår skrivelse (mars 2012) Länsstyrelsens ovanstående Pdf-fil ”bevarande plan Natura 2000”  som gäller Fransmyren/Omsjöflon i Omsjö, Ådals-Liden. Skickat till Ångermanlands Ornitologiska Förening och Sollefteå Naturskyddsförening och berörda beslutsfattare.
 
Området Fransmyren och Omsjöflon ligger strax norr om det planerade vindindustriområdet Fängsjö/Storsjöhöjden i Omsjö, Näsåker. 
 
Hydrologin i ett område där det planeras för 180 vindkraftverk á 220 meter höga, två massiva bergtäkter i närområdet, ca 11 mil vägdragning och betong- o rördragningar måste innebära förändringar i de blötmarker, myrar och sjöar som ligger strax intill vindkrafts-området! Vattenföringen innebär försämrad vattenkvalité för de djur, fåglar och växter som idag lever i ett ostört och orört område med så naturliga förutsättningar som finns på Fransmyren och Omsjöflon i Omsjö. En fortsatt bra vattenkvalité är en förutsättning för att detta naturliga område ska fortsätta bevaras. Om skogen kal-avverkas eller “möbleras om“ med tex en vindkraftsutbyggnad i Fransmyrens omedelbara närhet förändras förutsättningarna för överlevnad för både växter och djur. Detta markeras även Natura 2000 för Fransmyren.
 
Fakta: Orrar (hundratals orrar har sin ”viloplats” på Fransmyren), tranor (ett tranpar häckar varje år på en holme på Fransmyren) ljungpiparen (har hört den), fjällripa (har sett den) grönbena och spovar tex. Kan dessa fåglar ta sig helskinnade till och från Fransmyren utan att kollidera med vindkraftverken?
 
I området finns även många intressanta växtarter enligt Natura 2000.
 
Vi har fått kännedom om att en örninventering planeras till våren i området Fängsjö/Storsjöhöjden. Vi boende och fritidsboende i berörda byar runt det planerade vindkraftsområdet ser kungsörnar varje sommar, och vi ( och även de ornitologer vi talat med) finner det högst troligt att örnar häckar på de höga höjder där Vindkraftsindustrin planeras!!  Ormvråk, jorduggla och fiskgjusar är andra stora fåglar som har kända häckningsplatser i området.
 
 
 

Förändrad utsikt från Hallstaberget!

Utsikt från Hallstaberget. Fotomontage. Klicka på  bilden för större format!

Det är en underbar, fantastisk utsikt från Hallstaberget i Sollefteå!

Kommer hotell Hallstabergets gäster att tycka det  i framtiden också om de får se den här utsikten? Minst ett trettiotal av 180 planerade vindsnurror på Fängsjö/Storsjöhöjden kommer att visualiseras. Sannolikt kommer a l l a vindsnurror att visualiseras om vindkraftsindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden realiseras!