140 miljoner i bidrag till ägarna i Havsnäs..

Citat från artikel i ÖP:

”Samtidigt som bygden runt vindparken i Havsnäs får nöja sig med 390 000 kronor per år för intrånget, så har de brittiska ägarna kunnat inkassera 140 miljoner kronor i bidrag från svenska elkonsumenterna de två senaste åren.

Vindkraftsprojekt går i stå – och vindparker hotas av konkurs Pengarna kommer från svenska elkonsumenter som vid varje elräkning får betala en extra avgift per kilowatt till systemet med elcertifikat. Medelvärdet av elbolagens uttag för elcertifikat från hushållen under 2011 var cirka 5 öre inklusive moms per kilowattimme. Medelvärdet för 2010 var enligt Energimyndigheten 6.3 öre per kWh.

Via handel på elcertifikatsmarknaden slussas pengarna vidare och blir till bidrag för de som investerar i förnyelsebar energi, som exempelvis vindkraft.

– 2011 betalade svenska elkonsumenter in cirka 4 miljarder kronor till systemet. Värdet på elcertifikaten blir i slutändan ett investeringsstöd till förnyelsebar energivarierar, säger Martin Johansson vid Energimyndigheten.

Vindkraftsbyggarna får genom elcertifikaten en betydande del av sin investering betald, och stödet betalas ut som ett bidrag per producerad kilowatt under 15 år framåt. Även om värdet på certifikaten har sjunkit under de senaste åren, så handlar det om betydande summor. Men den snabba utbyggnaden av vindkraften har samtidigt pressat ner värdet på certifikaten från 30 öre per kilowatt 2010 och till 25 öre i fjol. I år är värdet på certifikaten bara 15 öre och nu är branschen i kris. Idag är det olönsamt att bygga vindkraft eftersom dagens låga elpris ligger långt under de 70 öre det kostar att producera en kilowatt el från en vindsnurra.

– Branschen har byggt och byggt ny vindkraft och skapat stora elöverskott och därför pressas priserna ner. Hela vindkraftsmarknaden riskerar nu att avstanna helt, säger Martin Johansson vid Energimyndigheten.

För vindparken i Havsnäs har elcertifikaten stor betydelse. Enligt Martin Johanssons beräkningar har vindparkens ägare kunnat tillgodräkna sig 140 miljoner kronor i bidrag för de två senaste åren.

– Det här är en ungefärlig siffra räknat på ett snittstöd med 30 öre för 2010 och med 25 öre per producerad kilowatt för 2011. Men i år när elcerifikaten har sjunkit till 15 öre per kilowatt så blir utdelningen betydligt mindre, cirka 38 miljoner kronor.

Östersundsbon Björn Wahlberg som själv är delägare i Offerdals Vind har reagerat på hur Sverige hanterar sina energitillgångar.

– Jag reagerar på att vi själva betalar så mycket och att så lite blir kvar i Sverige. Mera av förtjänsten borde hamna i Sverige eftersom det är hushållen som betalar.

Björn Wahlberg pekar på att Vattenfall borde satsa mer på inhemsk vindkraft, istället för att investera stort i Frankrike som aviserats.

– Samtidigt vill Energimyndigheten höja avgiften för elcertifikaten ännu mer, för att kunna fortsätta utbyggnaden av vindkraften.

Björn Wahlberg är även kritisk till hur lokalbefolkningens intressen får stå tillbaka när vindkraften byggs ut.

– Riksdagen borde lagstifta om att ersättningen till berörda bygder för intrånget i naturen skall vara minst en procent av omsättningen. Ersättningen borde höjas till europeisk nivå eftersom det är till Europa som huvuddelen av vindkraften kommer att exporteras. Ersättningen borde harmoniseras i enlighet med EU: s språkbruk.

I slutändan är det de svenska hushållen som står för alla subventioner till vindkraften.

Ytterligare en kostnad är kravet på utbyggnad av kraftledningsnätet för att kunna transportera vindkraften till Europa. Elnätet skall byggas ut för 30 miljarder på 10 år. Vilket leder till höjda kostnader för hushållen i form av höjda nätavgifter.

– Servicesektorn betalar visserligen också en avgift till certifikaten på sin elräkning, men indirekt är det hushållen som betalar också den kostnaden. Systemet med elcertifikat är ett sätt att kamouflera de stora avgifter som införts för hushållen, säger Björn Wahlberg.”

—————

Och vad säger energiministern Anna Karin Hatt (c) Jo, hör och häpna!

 
”Om bara vindkraftsbolagen betalar bygdepeng och talar vänligt med oss på landsbygden så är det oftast inga problem att bygga vindkraft. När vi som bor på landet inser all den nytta vindkraften tillför oss blir vi också vänligt inställd till den.
 
Att vi inte inser detta är orsaken till de lokala motstånden till vindkraftsutbyggnaden. Detta hävdar energiministern Anna-Karin Hatt, centern, i P1 igår. Hon menar vidare att eftersom de flesta vindkraftsbolagen nu arbetar med lokal förankring och att en del av vinsten går tillbaka till bygden så är det inga problem med utbyggnaden.
 
Vidare säger hon att överskottet på el är bra. Det blir en bra exportindustri som kommer att säkra ett lågt elpris. Vindkraftens förträfflighet består främst av att vi ska slippa vara beroende av den osäkra vattenkraften och kärnkraften. När det inte finns vatten i magasinen och kärnkraften står stilla behöver basindustrin i Sverige ett tredje ben att stå på. Tack vare det bra vindläget i Sverige kan vi nu få ett säkert tredje ben att stå på.”  / Marie Andersson FSL
 
Minst sagt en skrämmande låg nivå på kunskapen i ett regeringsparti!
 
 
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.