Boken ”Norrland” av Po Tidholm

Författaren och kritikern Po Tidholm åker just nu runt på en föreläsningsresa i Norrland om sin bok ”Norrland”; en turné som avslutas i Riksdagshuset i vår. Norrland har i alla tider utnyttjats på sina rikedomar: skogen, vattenkraften och idag är det gruvdrift och vindkraftsexploatering som står på agendan. Rikedomarna kommer andra till godo; Norrland är ett koloniat för exploatörer, statsmakter och kapitalister.

Boken ”Norrland” av Po Tidholm borde alla läsa. Inte minst politiker..

Recension DN av Göran Greider: http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/po-tidholm-norrland-essaer–reportage

”Tidholms bok är det bästa jag läst om Norrland på många, många år och jag föreslår att så många kommuner som möjligt köper in den och ger den som gåva vid viktiga tillfällen eller möten.”

Po%20Tidholm%20skildrar%20Norrland

O, Norrland, o, Norrland
jag vill nästan gråta –
det skymmer ögat för mig.
O, Norrland, o, Norrland.
Hur kan du så låta
Ditt värde gå bort ifrån dig?
Ack, Norrland, du råkat i rövarehänder.
Det synes kring backar och stränder.

Ur ”Till Norrland”, Albert Viksten 1908.

140 miljoner i bidrag till ägarna i Havsnäs..

Citat från artikel i ÖP:

”Samtidigt som bygden runt vindparken i Havsnäs får nöja sig med 390 000 kronor per år för intrånget, så har de brittiska ägarna kunnat inkassera 140 miljoner kronor i bidrag från svenska elkonsumenterna de två senaste åren.

Vindkraftsprojekt går i stå – och vindparker hotas av konkurs Pengarna kommer från svenska elkonsumenter som vid varje elräkning får betala en extra avgift per kilowatt till systemet med elcertifikat. Medelvärdet av elbolagens uttag för elcertifikat från hushållen under 2011 var cirka 5 öre inklusive moms per kilowattimme. Medelvärdet för 2010 var enligt Energimyndigheten 6.3 öre per kWh.

Via handel på elcertifikatsmarknaden slussas pengarna vidare och blir till bidrag för de som investerar i förnyelsebar energi, som exempelvis vindkraft.

– 2011 betalade svenska elkonsumenter in cirka 4 miljarder kronor till systemet. Värdet på elcertifikaten blir i slutändan ett investeringsstöd till förnyelsebar energivarierar, säger Martin Johansson vid Energimyndigheten.

Vindkraftsbyggarna får genom elcertifikaten en betydande del av sin investering betald, och stödet betalas ut som ett bidrag per producerad kilowatt under 15 år framåt. Även om värdet på certifikaten har sjunkit under de senaste åren, så handlar det om betydande summor. Men den snabba utbyggnaden av vindkraften har samtidigt pressat ner värdet på certifikaten från 30 öre per kilowatt 2010 och till 25 öre i fjol. I år är värdet på certifikaten bara 15 öre och nu är branschen i kris. Idag är det olönsamt att bygga vindkraft eftersom dagens låga elpris ligger långt under de 70 öre det kostar att producera en kilowatt el från en vindsnurra.

– Branschen har byggt och byggt ny vindkraft och skapat stora elöverskott och därför pressas priserna ner. Hela vindkraftsmarknaden riskerar nu att avstanna helt, säger Martin Johansson vid Energimyndigheten.

För vindparken i Havsnäs har elcertifikaten stor betydelse. Enligt Martin Johanssons beräkningar har vindparkens ägare kunnat tillgodräkna sig 140 miljoner kronor i bidrag för de två senaste åren.

– Det här är en ungefärlig siffra räknat på ett snittstöd med 30 öre för 2010 och med 25 öre per producerad kilowatt för 2011. Men i år när elcerifikaten har sjunkit till 15 öre per kilowatt så blir utdelningen betydligt mindre, cirka 38 miljoner kronor.

Östersundsbon Björn Wahlberg som själv är delägare i Offerdals Vind har reagerat på hur Sverige hanterar sina energitillgångar.

– Jag reagerar på att vi själva betalar så mycket och att så lite blir kvar i Sverige. Mera av förtjänsten borde hamna i Sverige eftersom det är hushållen som betalar.

Björn Wahlberg pekar på att Vattenfall borde satsa mer på inhemsk vindkraft, istället för att investera stort i Frankrike som aviserats.

– Samtidigt vill Energimyndigheten höja avgiften för elcertifikaten ännu mer, för att kunna fortsätta utbyggnaden av vindkraften.

Björn Wahlberg är även kritisk till hur lokalbefolkningens intressen får stå tillbaka när vindkraften byggs ut.

– Riksdagen borde lagstifta om att ersättningen till berörda bygder för intrånget i naturen skall vara minst en procent av omsättningen. Ersättningen borde höjas till europeisk nivå eftersom det är till Europa som huvuddelen av vindkraften kommer att exporteras. Ersättningen borde harmoniseras i enlighet med EU: s språkbruk.

I slutändan är det de svenska hushållen som står för alla subventioner till vindkraften.

Ytterligare en kostnad är kravet på utbyggnad av kraftledningsnätet för att kunna transportera vindkraften till Europa. Elnätet skall byggas ut för 30 miljarder på 10 år. Vilket leder till höjda kostnader för hushållen i form av höjda nätavgifter.

– Servicesektorn betalar visserligen också en avgift till certifikaten på sin elräkning, men indirekt är det hushållen som betalar också den kostnaden. Systemet med elcertifikat är ett sätt att kamouflera de stora avgifter som införts för hushållen, säger Björn Wahlberg.”

—————

Och vad säger energiministern Anna Karin Hatt (c) Jo, hör och häpna!

 
”Om bara vindkraftsbolagen betalar bygdepeng och talar vänligt med oss på landsbygden så är det oftast inga problem att bygga vindkraft. När vi som bor på landet inser all den nytta vindkraften tillför oss blir vi också vänligt inställd till den.
 
Att vi inte inser detta är orsaken till de lokala motstånden till vindkraftsutbyggnaden. Detta hävdar energiministern Anna-Karin Hatt, centern, i P1 igår. Hon menar vidare att eftersom de flesta vindkraftsbolagen nu arbetar med lokal förankring och att en del av vinsten går tillbaka till bygden så är det inga problem med utbyggnaden.
 
Vidare säger hon att överskottet på el är bra. Det blir en bra exportindustri som kommer att säkra ett lågt elpris. Vindkraftens förträfflighet består främst av att vi ska slippa vara beroende av den osäkra vattenkraften och kärnkraften. När det inte finns vatten i magasinen och kärnkraften står stilla behöver basindustrin i Sverige ett tredje ben att stå på. Tack vare det bra vindläget i Sverige kan vi nu få ett säkert tredje ben att stå på.”  / Marie Andersson FSL
 
Minst sagt en skrämmande låg nivå på kunskapen i ett regeringsparti!
 
 
 
 
 
 

Snart beslut om Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker!

Fotomontage Grundtjärn

Inom kort (troligtvis i mars) kommer Sollefteå och Ö-viks kommunfullmäktige att tillstyrka eller avstyrka Länsstyrelsens förfrågan om Forsca kommer att få fortsätta planeringen av vindindustrin Fängsjö/Storsjöhöjden i Näsåker.

I Jämtland har ett flertal kommuner använt sig av sin vetorätt mot mycket mindre vindkraftsområden än vårt, därför att de berörda boende/fritidsboende har protesterat.

Vi är ett antal personer som med mycket små medel och ekonomiska möjligheter försöker protestera och påverka politikerna på olika sätt, men många flera behövs! Tyvärr saknas en byförening i Omsjö som kanske på ett mer effektivt sätt skulle ha kunnat påverka politikerna? Mötet i Näsåker i nov. 2012  och många kontakter visade/visar att det finns ett starkt motstånd bland alla berörda, men utan en mer organiserad verksamhet är det svårt att nå ut med informationen som vi hade hoppats.

Fotomontage Omsjö
Fotomontage Omsjö

Vi behöver draghjälp av alla er andra berörda just nu! Ring och påverka politikerna i kommunerna Ö-vik och Sollefteå, och skriv gärna till Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå, Elisabet Lassen! Om Ö-viks och Sollefteå kn säger ja så går ärendet vidare för Länsstyrelsens miljöprövning. Men säger kommunerna nej, så avbryts fortsatt planering av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojekt.

Vill vi ha 180 vindverk á 220 meter höga på bergen runt våra byar, Omsjö, Fängsjö, Tallnäset och Grundtjärn?

NEJ!!

That´s it!

”Seminariedagarna som hålls den 12 och 13 mars i Sollefteå är ett unikt tillfälle för dig som företagare och entreprenör att knyta kontakter med leverantörer och byggnadsentreprenörer i ledet till en ökad användning av förnybar energi.”

Så står det i den inbjudan som Sollefteå kommun tillsammans med Energidalen AB (ett ”utvecklingsbolag” helägt av Sollefteå kommun) går ut med till leverantörer, byggnadsentreprenörer, vindparksägare och turbinleverantörer. 

”Med investeringar på ca 100 miljarder i vindkraftanläggningar och stamnät under de kommande åtta åren i regionerna Mellannorrland och Midtnorge bör seminariedagarna i Sollefteå vara intressanta för Er som företagare och entreprenörer”, står det också i inbjudan.

Varför inbjuder Sollefteå kommun och Energidalen AB  till detta seminarium?

På ett vindkraftsmöte i Näsåker i november påstod/lovade Sollefteås kommunordförande Elisabet Lassen att de tio vindkraftsområden som planerades i 2008 års vindbruksplan var ”that´s it”, när det framkommit att ytterligare 54 (!) nya vindparksområden planerades i kommunen.

Man kan fråga sig hur mycket det löftet; ”that´s it”, är värt, när man läser denna inbjudan från Sollefteå kommun.. : 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5352442

Mer om seminariet: ”Vindkraftseländet” på Röåns hemsida och på Vildmarkens blogg.

Vårsalongen på Liljevalchs 25 januari – 24 mars.

”Det blev inte mycket bär i år”. Av Björn Carlén

Björn Carlén är konstnär men också en kraftfull motståndare mot den skövling som vindkraftsindustrin är på väg att åsatdkomma i Dalsland. Han ställer i år ut ett par grafiska bilder på Liljevalchs vårutställning om den naturförstörelse som hotar att förstöra den natur som han älskar.

Bilden ovan heter ”Det blev inte så mycket bär i år” och visar på ett tydligt sätt den begränsning som vindkraftsindustrin skapar för alla som värnar om naturen.

Utställningen varar fram till 24 mars på Liljevalchs i Stockholm. http://www.liljevalchs.se/utstallningar/varsalongen-2013/bjorn-carlen/

Så här skriver Björn Carlén:

”Det har kommit ett påbud från Staten att vindkraften skall byggas ut med subventionerade medel.

Vår kvot i Dalsland är beräknad till ca 19 st vindkraftverk, men våra ambitiösa politiker hade i första skedet tänkt vara riktigt duktiga och planerade för 700 st vindsnurror.

Nu har de besinnat sig något och dragit ner planerna till 350 st, men det är ändå ca 330 fler än vad som kan vara lämpligt.

Det är inga små vindkraftverk (gårdsverk) som vi är vana att se, utan de planerade snurrorna kommer att vara 160-210 meter höga, alltså högre än Kaknästornet, och placeras på bergen och vid Vänern och delvis längs den populära kanotleden Dalslands Kanal. I huvudsak i Åmåls, Bengtsfors och Eds kommuner.

Det som är det värsta här är att man vill sälja ut mycket känsliga rekreationsområden. Det är endast några få politiker och giriga markägare som är intresserade av det här. När ekonomiska intressen går före miljöfrågan blir man konfunderad. Dalsland upptar mindre än 1% av Sveriges yta och då skall inte landskapet förstöras av 350 verk istället för proportionerliga 19-20 stycken.

Jag har här med två bilder i protest mot den besinningslösa utbyggnaden av vindkraften i Sverige. I den här bilden Det blev inte mycket bär i år vill jag peka på att runt varje verk måste man ha en säkerhetszon med en radie på ca 500 meter. Så det där med bär- och svampplockning blir starkt reducerat.”

/ Anita

Namninsamlingen

 

Montagebild Omsjö

Påminner om den pågående namninsamlingen ”Stoppa vindindustrins naturförstörelse i västra Ångermanland!”

Du som stödjer uppropet skriv gärna under namnlistan. Det är mer än 350 personer som skrivit under men flera är välkomna! 🙂

Ca 500 personer har skrivit på protestlistor som har funnits utlagda i Näsåker, Ramsele och Junsele. För dig som missade den protest/namnlistan så har du chansen här!

Dela gärna namlistan på din hemsida, blogg eller facebooksida!

Tack för ditt stöd!

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6166