Uppdatering av riksintressen för vindbruk

Remiss – uppdatering av riksintresse- områden för vindbruk 2012-2013

”Energimyndigheten uppdaterar områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs.

Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft.

Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget till revidering av riksintresse vindbruk. Om synpunkter lämnas från andra än de som är direkta remissinstanser bör dessa samordnas via respektive branschorganisation som exempelvis Svensk vindenergi och Naturskyddsföreningen. Kommuner hänvisas till sina respektive länsstyrelser.

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 1 mars 2013.

I högermarginalen finns kartor över riksintressen att ladda ner, både i pdf- format och för användning i GIS-program. Energimyndigheten levererar en översiktskarta för detta nationella anspråk på mark- och vattenområden för riksintresse vindbruk.”

—————————————————————

Vi berörda/motståndsgruppen mot Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsprojekt anser att det aktuella området Fängsjö/Omsjö/Storsjöhöjden bör klassas som riksintresse för friluftsliv på grund av dess stora betydelse för boende, fritidsboende och många övriga fritidsidkare i området. Fiske, scoterleder, skidåkning, jakt, bärplockning, vandringsleder, hundspann för turister, utsiktsplats (brandtornet Nävernäsan), populära badstränder i Omsjö och Stugusjön, Oringsjö naturreservat som ligger i direkt anslutning till vindkraftsområdet (s.k. tyst område) är några av alla friluftsaktiviteter som bedrivs i området.

Friluftsområdet finns ö.h.t. inte med i Sollefteå kommuns gamla översiktsplan  från 1990! Sollefteå kommuns vindplan från 2008 är baserad på den gamla översiktsplanen, vilket ger en helt felaktig beskrivning av området.  

Ett s.k. riksintresse gäller områden med många möjligheter till Friluftsliv som i kommunens vindplan 2008 undantagits från storskaliga vindkraftsprojekt. I Sollefteå kommuns vindplan gäller att riksintresse för Friluftsliv finns i dalgången efter Ångermanälven från Undrom –Sollefteå – Näsåker. Omsjö, 1,6 mil från Näsåker, är den största fritidsbyn i Sollefteå kommun med nära hundra fritidsboende, en mycket välbesökt och naturvacker Camping och med tio mantalsskrivna boende idag (inte fyra som det står i vindplanen 2008!) I Grundtjärn finns ett tjugotal mantalsskrivna och ett hundratal fritidsboende. (Grundjärn tillhör Ö-viks kn) I Fängsjö och Tallnäset finns totalt ett tjugofem-tal fritidsboenden som direkt kommer att beröras av vindkraftsexploateringen. Vi anser att Omsjö med intilliggande fritidsbyar ska klassas som ett riksintresse för friluftsliv.

Som enskilda berörda i området Fängsjö/Storsjöhöjden kan vi inte lämna synpunkter på ovanstående förslag.  Våra synpunkter kommer ändå att skickas in till Naturskyddsföreningen, Sollefteå kommun, Länsstyrelsen och till Energimyndigheten med hopp om att de beaktas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.