Från Finnmarkens vänner i Kramfors

Jag har fått tillåtelse att lägga ut detta brev till ledamöterna i Kramfors kommunfullmäktige. Det är motståndsgruppen i Finnmarken, Kramfors kommun som fortsätter sin enträgna kamp för att bevara den miljö och natur i Finnmarken som är så betydelsefull för dem.

Vår kamp mot den gigantiska naturförstörelse som är på gång i Sollefteå kommun fortsätter också. Frågorna i brevet går även att ställa till alla politiker och ledamöter i Sollefteå kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kan man hoppas att någon politiker vill och kan svara på det som är relevant i skrivelsen för vår kommun …?

————————–

”Som ledamot av fullmäktige ska du i mars fatta beslut om en ny översiktsplan. Den inkluderar kommunens planer för utbyggnad av vindkraft i Kramfors. Fram till dess kommer vi att informera dig om sakläget i flera frågor som är viktiga för ditt och fullmäktiges ställningstagande. Det gör vi för att:

 1. Vi vill ge dig en motbild till den information som du hittills har
  fått. Vi vill att du som ledamot ska få ett bredare faktaunderlag helt enkelt.
 2. Men, vi vill också veta vad du tycker om den information/motbild vi kommer
  med. Och vi vill få chansen att diskutera och föra en konstruktiv dialog med
  dig om den information vi lyfter fram.
 3. För att vi tror på att diskutera, på att den som aktivt formulerar sin egen
  ståndpunkt och sedan våga bryta den mot andras, fattar klokare beslut.
 4. Det är därför som vi ställer en fråga i varje mail som vi ber dig att besvara personligen. För att du som ledamot ska fundera, reflektera över om det ligger något i det vi säger.

Vår tredje fråga handlar om hur skev vindkraftsutbyggnaden är mellan Västernorrlands län och Stockholms län.

 

Tycker du att det är rätt att bygga 1211 vindkraftverk i Västernorrland när det samtidigt bara planeras för 13 vindkraftverk i Stockholms län?

 

Våra slutsatser

 • Med den statistik vi tagit fram, vill vi visa att den utbyggnadsiver som hittills präglat både länet och kommunen står i bjärt kontrast till hur kommunerna i Stockholms län agerar.
 • Vi har jämfört vindkraftsplanerna för Västernorrlands län med Stockholms län via “Vindbrukskollen” (http://www.vindlov.se/sv/Om-Vindlov/välj “dölj Vindbrukskollen” så kommer du till sökfunktionen). Vindbrukskollen är ett samarbete mellan olika offentliga myndigheter. Här samlas statistik om vindkraftsutbyggnad. Vi har valt att hämta statistik för både befintliga verk, de som fått bygglov, förhandsbesked, tillstånd eller är under samråd. Du hittar resultaten i de två bifogade filerna – 13 vindkraftverk i Stockholm mot 1211 i Västernorrland!! Andra siffror har förekommit i debatten, men det vi här vill peka på är den i högsta grad skeva differensen.
 • Vi tycker att det minst sagt är rimligt att Stockholmsområdet först tar sitt eget vindkraftsansvar innan Västernorrland kastar sig ut i en egen våldsam utbyggnadsorgie – för att täcka stockholmarnas behov. Det är ju de som har det stora elbehovet, inte vi! De skyller säkert på att det är svårt att hitta mark. Men Stockholms län är i många avseenden så pass glest befolkat att de mycket väl skulle kunna bygga ut på samma villkor som i Västernorrland! Där nere finns också stora utrymmen för vindkraft på platser som redan är smittade av ljud och ljus, t ex i anslutning till de större vägarna och vid redan etablerade industriområden!
 • Det här är dessutom en moralisk fråga, stockholmarna måste väl först sopa framför egen dörr, se om sitt eget hus, innan de begär mer av oss! Det här är jätteviktigt, för att en etablering får stor påverkan på landskapsbild och medför sig stora negativa konsekvenser för alla kringboende (se vårt förra mail)! Den här bördan måste bäras solidariskt! Låt det inte löna sig för Stockholms län att smita undan! Ställ krav på att de också ska ta sitt ansvar! Stockholmsregionen har så många försteg i förhållande till Västernorrland, spela därför inte bort era kort i förväg! Spela inte bort de få men starka fördelar som Kramfors har i form natur, lugn och tystnad!

Finnmarkens bygdeförening och initiativet Värna Finnmarken

 

 
 

2 svar på ”Från Finnmarkens vänner i Kramfors”

 1. Hej

  Det finns ett tiotal vindkraftsparker i Stockholms län där samråd pågår.
  Den största är den havsbaserade vindkraftsparken utanför Norrtälje. Förslaget var från början 66 st 200 m höga vindkraftverk som beräknades producera 1,7 TWh/år

  Det har lite svårt att gå igenom. Politikerna i kommunen har antytt om att de kan gå med på 125 m höga vindkraftverk inom ett område som kan rymma c:a 50 st och beräknas producera 0,4 TWh/år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.