Vindkraft ifrågasatt

Kungliga Vetenskapsakademin är en kompetenstung organisation, som knappast kan anklagas för att företräda några partsintressen. När organisationen därför går ut i debatt (SvD 22.04.2012), bör man kanske ge de synpunkter de framför lite extra uppmärksamhet.

De synpunkter man kommit fram till sammanfattas kanske bäst med deras egna ord på följande sätt:

Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande fossilfritt elsystem, är obegripligt.

Behovet av El inte kan anpassas till vindens växlingar, utan måste anpassas till användarnas behov. Det innebär att man måste ha en kapacitet i elsystemet som klarar också de vindsvaga perioder med högtryck och extrem kyla som återkommande förekommer vintertid. Och när det blåser måste man med kort varsel kunna stänga av delar av vattenkraften eftersom det inte finns någonstans att göra av överskottenergin. Om inte korrekt spänning och strömstyrka kan garanteras i kraftnätet kan irreparabla skador uppstå på komplicerad och känslig utrustning som är vanlig i dagens samhälle.

Vattenkraften, som är en stabil och kostnadseffektiv energikälla, blir på så sätt vindkraftens fånge, och det blir på sikt vindkraftens kostnader som kommer att styra prissättningen av El med stora kostnadsökningar som följd. Enligt Kungl. Vetenskapsakademin har man i en utförlig analys kommit fram till att med tillgänglig vattenkraft kan man balansera ca 10 TWH vindkraft, vilket skall vägas mot en planering av upp till 30 TWH vindkraft.

I vårt län har vi planer på mycket stora utbyggnader av vindkraft i främst de västra delarna av länet. I Fängsjö/Storsjöhöjden handlar det i utgångsläget om 180 vindsnurror med en höjd av 210 meter. De kommer att täcka en yta av 89 kvadratkilometer, och totalt att dominera landskapsbilden för de ca 100 personer som bor i byarna i närområdet. Och ljudnivån i verkens omedelbara närhet anges i ansökan till 106,5 dB(A).

Miljökonsekvenserna kommer bli omfattande, vägar skall dras fram för den tunga trafiken, ledningsgator likaså. Och tillgängligheten till området minska genom de restriktioner som säkerhet i olika avseenden medför. Vindkraftparkerna uppförs av experter från olika länder, de ger mycket lite till det lokala arbetsutbudet. Och i uppfört skick fjärrstyrs de, inte heller det ger något tillbaka till bygden. Den lilla ersättning i form av bydgepeng man möjligen får, är i stort sett försumbar.

Av ovanstående blir konsekvensen att den storskaliga utbyggnad som planeras i vårt län borde stoppas. Den tillför lite av värde lokalt, den strider mot nationella intressen och en god nationell energipolitik. Och för att återgå till Kungliga Vetenskapsakademins uppfattning igen så menar man att vindkraftutbyggnaden inte skulle vara möjlig utan omfattande subventioner (i form av el-certifikat) i mångmiljardklassen. Den sammanlagda extrakostnaden för den förda politiken drabbar till syvende och sist elkonsumenterna.

2013.01.09

Jarl Strömbäck/SPI

Bonässund

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.