Nej till vindkraft i Junsele (?)

En glädjande nyhet står i dagens tidning som ger oss ett litet hopp för framtiden! Vi gläds med alla Junselebor – ni har gjort ett fantastiskt jobb! 🙂

I dagens TÅ står följande:

”Väktaren Vind AB vill bygga 22 vindkraftverk vid Kärmsjö utanför Betarsjön i Junsele. Men samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå säger nej till planerna.

Relaterat– Det är ett känsligt område och vi är inte säkra på att det passar med vindkraft där, säger Gunder Lidén (S), nämndens ordförande.

Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som fattar beslut. Men enligt delegationens ordförande, Lars Nyberg, är samhällsbyggnadsnämnden en mycket tung remissinstans.

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar till att börja med att det aktuella området inte är ett av de tio områden i kommunen som utpekas som lämpliga för vindkraft i den fördjupade översiktsplanen från 2008. Att bevilja ett tillstånd för den aktuella ansökan skulle vara i ”strid mot kommunens gällande översiktsplan”.

När samhällsbyggnadsnämnden tittat närmare på ansökan har de konstaterat att landskapsbilen påverkas för de som bor och vistas i området kring Betarsjön. Hur en etablering skulle påverka befintliga och planerade turistföretag vet man heller inte.

Vi vill veta mer och tycker därför att man ska avvakta med ett beslut tills den nya översiktsplanen är klar, säger Gunder Lidén.

Inte heller de lokalt berörda i Junsele ser positivt på etableringen. I ett yttrande från Junsele lokal råd, som ett 40-tal företag och organisationer skrivit under, poängteras att Betarsjön med omgivande områden idag är ”Centrum för utvecklingen av turismen och friluftslivet i Junsele”.

”Möjligheterna till ostörda frilufts/rekreationsområden i området kring Betarsjön ger fortsatta utvecklingsmöjligheter och nya turistsatsningar planeras i och runt sjön” skriver lokala rådet i sitt remissyttrande.

Den här frågan ska också tas upp av kommunfullmäktige, kommunen högsta beslutande organ. Kommunerna har nämligen ett slags veto. Om beslutet blir att avstyrka etableringen så tas den inte ens upp till prövning, då blir det inget. Om kommunen tillstyrker så innebär det att miljöprövningsdelegationen kan göra en prövning.

– Man brukar kunna ha en aning om vad kommunfullmäktige ska besluta, men i det här fallet har jag inte det, säger Lars Nyberg.

Det vet heller inte kommunalrådet Elisabet Lassen (S).

– Nej, vi ska prata med samhällsbyggnadsnämnden och höra hur de har resonerat. Det yttrande de nu lämnat var inget som framkom vid det samrådsmöte vi haft tidigare, berättar hon.

Egentligen skulle kommunfullmäktige ta ställning i december. Men på grund av tidsbrist har man begärt anstånd till februari.

Miljöprövningsdelegationen har börjat titta på handlingarna och Nyberg konstaterar att det finns en hel del att ta ställning till. Rennäringen har ett riksintresse i området, där förekommer kungsörn med mera. Miljöprövningsdelegationen tittar i första hand på hur naturen, djurlivet och de närmast boende påverkas av en etablering. Men påverkan på turistnäringen är inte oviktig

I februari fattar kommunfullmäktige beslut om att tillstyrka ansökan eller inte. Därefter behöver miljöprövningsdelegationen 2-3 månader på sig att få klart beslutet.

– Vad det lutar åt har jag inte en aning om idag, säger Lars Nyberg.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.