SCA:s skog är FSC-certifierad!

Forsca vindbolag (ägare 60% Fred Olsen rederi Norge och 40% SCA) har i dagarna lämnat in sin ansökan till Länsstyrelsen om att bygga 180 vindverk i Fängsjö/Omsjö och Storsjöhöjden i Näsåker. Se förra inlägget.  Vindexploateringen kommer att ligga helt på SCA:s skogsmarker. Kanske dags att påminna om att SCA:s skogar är certifierade?

Pressmeddelande 2012-09-13 http://se.fsc.org/download.pressmeddelande-120913.115.htm

Nationella riktlinjer för vindkraftsetablering i FSC

Svenska FSC:s styrelse har beslutat att Svenska FSC ska ta fram en nationell vägledning för att underlätta tillämpningen av FSC:s regler för vindkraftsetablering och annan markomvandling på FSC-certifierad mark.

Det internationella dokument som publicerades i våras (FSC Advice Note: Wind turbine establishment within FSC certified areas1) innebar ett förtydligande av redan existerande regler avseende vindkraft. Vindkraftsetableringar i skogen innebär en förändrad markanvändning. Därmed måste de krav FSC ställer vid omvandling av skogsmark uppfyllas.

–Ytterligare klargöranden av regelverket kan underlätta för de som är FSC-certifierade. Så motiverar Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC, styrelsens beslut att ta fram en nationell vägledning.

Detta arbete har fått klartecken från Internationella FSC. Slutresultatet ska godkännas av Internationella FSC:s standard- och policyenhet.

En vindkraftsetablering i FSC-skog är möjlig om den rymms inom de specifika kraven för FSC certifiering, bland annat att det endast berör en mindre del av skogsbruksenheten och att det inte påverkar områden med höga bevarandevärden. Markägaren måste visa på ett starkt lokalt stöd eller på åtgärder som ger bevarandefördelar inom skogsbruksenheten.

För tidigare etablerade vindkraftverk på FSC- certifierad mark gäller att de måste uppfylla FSCs krav senast den 14 maj 2013.

FSC delar uppfattningen att det finns stort behov av att minska de globala utsläppen av växthusgaser och att satsningar på förnyelsebara energikällor är ett viktigt redskap. Om vindkraftverk ska etableras i certifierad skog ska FSC se till så att naturvärdena i dessa skogar bevaras. FSC ska också se till så att lokala intressenter får möjlighet att säga sin mening, i en öppen och rättvis process.

Läs mera här: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=1008

ST: Skogar omvandlas till industrilandskap! http://st.nu/opinion/debatt/1.5177121-skogar-omvandlas-till-industrilandskap

———————————————————————

För mer information kontakta: Tomas Ekström, ordförande Svenska FSC, tel:070-6385140

Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig Svenska FSC, tel: 070-7769601

Kort om FSC:

FSC, Forest Stewardship Council, är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagandeo ch ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 140 miljoner hektar skogsmark i 80 länder är idag FSC- certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad.

Läs mer på www.fsc-sverige.org

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.