Miljödomstolen sa nej till jättelik park för vindkraft!

Grattis Svartnäsbor!! Vi gläds med er!

Vildmarkens blog: http://vildmarken.wordpress.com/2012/10/12/det-ar-sant-vi-vann/

Domstolsbeslutet: http://vildmarken.files.wordpress.com/2012/10/avgdok2.pdf (Pdf-fil)

Dalademokraten:

”Bergvik skog överklagade länsstyrelsens miljöprövningsdelegations beslut att tillåta bygget av upp till 83 vindkraftverk och begärde domstolens tillstånd att bygga 115 vindkraftverk.

Överklagade gjorde också mängder av människor och organisationer som berördes av projektet.

Bergvik föll på att de inte kunde redovisa alternativa byggplatser och andra utformningar av den mycket omdiskuterade parken. Bolaget hävdade att det inte fanns några seriösa alternativ till ansökt plats.

”Mark- och miljödomstolen anser att det inte kan uteslutas att det finns andra platser och andra utformningar av parken genom vilka vindkraftsutbyggnad kan ske med mindre intrång och olägenhet.”

Domstolen fann också att Svartnäsområdet dessutom redan är påverkat genom två andra anläggningar i närheten, varav den ena, Jädraåsparken, har tillstånd till 116 stycken verk.

Domstolen konstaterar att de boendes närmiljö kommer att utsättas för påverkan från flera håll med en anläggning av den storlek och omfattning som länsstyrelsen har gett tillstånd till och upphäver också länsstyrelsens tillstånd.

”Även om området till stor del består av produktionsskog och har goda vindförhållanden utgör det inte en sådan för vindbruk unik plats och saknar heller inte motstående intressen på ett sådant sätt som krävs för att kraven på lokaliseringens lämplighet ska kunna sättas lägre än normalt.”

Eftersom Bergvik Skog inte heller begärt att Mark- och miljödomstolen skulle pröva en mindre omfattande park så ” ska bolagets talan i dess helhet avslås”.

Bergvik Skog avböjer att kommentera domen innan de läst och analyserat den 65 sidiga domen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast 1 november i år. ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.