Vindkraften behövs inte

”Vindkraften har aldrig behövts för landets elförsörjning och troligen skulle inte ett enda verk ha byggts om inte subventionerna funnits. Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott skrev nyligen om detta i SvD (22/4) under rubriken ”Meningslös satsning på vindkraft”. Det sannolika är att utbyggnaden av ny vindkraft kommer att ebba ut i takt med att den nya ekonomiska situationen blir känd bland investerare och banker.”

Det skriver Sivert Göthlin, civilingenjör (tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet.)

Läs hela debattartikeln här:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.934609-vindkraften-pa-fallrepet-da-lonsamheten-rasar

Vindbrukskoll bland Sollefteås fullmäktigepolitiker?

Vid måndagens kommunfullmäktige möte fanns flera möjligheter, dels genom  ett inlämnat medborgarförslag samt en motion att ta tillfället till en bred debatt bland de politiska partierna, om kommunens nuvarande samt kommande planering av vindkraftsprojekt i kommunen.

En debatt om vindkraften i fullmäktige hade bl.a. kunnat ge svar på oron för dom som idag bor i närområdet av kommande vindkraftsetableringar, ge svar på hur man skall få med medborgarna i den kommande Översikts/vindkraftsplaneringen, ge svar på vad som kommer att ske  med etableringar av vindkraft i de s.k. Utredningsområdena(2008 års Vb-plan) och vad blev det med de utlovade bygdemedlen!

Enligt kommunalrådet Elisabeth Lassen redovisning på fullmäktigemötet är flera vindkraftsprojekt nu är på gång bl. a kommer en tillståndsansökan under hösten, om byggandet av en storskalig vinkraftsetablering i Omsjöområdet/Näsåker att lämnas in med ca 200 stora vindkraftverk, som har en höjd på över 200 meter. Inom samma område har det nyligen gjorts ansökningar om 3 olika berg/grustäckter, även nya vägdragningar och dragningar av nya kraftledningar tillkommer.

Ytterligare projekt som är på gång redovisades bl a 22 verk vid Kärmsjön ovanför Betarsjön i Junsele, Ranasjö Ramsele 33 verk samt Salsjön i Ramsele 24 verk  m.fl.

I medborgarförslaget liksom motionen som avslogs av majoriteten på fullmäktigemötet (Miljöpartiet och Västrainitiativet reserverade sig mot beslutet) efterlystes en mer demokratisk process i kommunens planering av vindkraften. Medborgardialoger med samråd/insyn/rapportering kan ge delaktighet och lokal kunskap under hela planprocessen för att säkerställa att alla näringars behov, naturintressen samt att lokalbefolkningens intressen/behov tillvaratas i de områden, där vindkraftprojekt planeras.

Kommunens politiker har besluten i sin hand! Det är hög tid att delge oss medborgare möjligheter till en demokratisk insyn och delaktighet i Översikts- och vindkraftsplanearbetet!

Följ dessa och andra frågor på kommunfullmäktigemötena från och med september genom webbkameran, på Sollefteå kommuns hemsida. Har man inte tid att se ”live”-sändningen, kan man se en inspelad version i efterhand. (Kf-debatten från den 24/9 om vindmotionen börjar ca 3 tim 18 min in i mötet / admin.not).

Text: Monica Blomström Junsele

 

 

 

Grattis Bollnäs!

Nej till vindpark i Bollnäs!

http://helahalsingland.se/bollnas/bollnasc/1.5095030-nej-till-vindpark-pa-finnskogen

Man kan inte låta bli att bli glad över Bollnäs kommunstyrelsens beslut. Så klokt tänkt av dem : ”Det finns bara tre vindkraftverk byggda i kommunen – i Flästa utanför Arbrå. Men det finns tillstånd beviljade för ytterligare 87, säger Marie Centerwall. Och innan vi går vidare och beslutar om ännu fler, vill vi utvärdera hur med blir med dem som redan har fått tillstånd. Hur påverkas arbetstillfällen, turism, naturvärden och boende i områdena, till exempel?”

Är ett sådant tänk ö h t tänkbart i Sollefteås kommunstyrelse??

Naturmupparna – De Skenheligas Förening – SNF

Hittade idag en bra artikel av DN´s Maciej Zaremba om det moderna skogsbruket i Sverige. 

Där säger han ”För mig är naturmuppen en person som brinner så starkt för naturens biologiska mångfald att hon glömmer att också människor, inte bara de rödlistade arterna, har ett behov av gammal skog.” 

Här tänks av våra kära politiker nere i Sollefteå stad, att skog ska kalhuggas, grustäkter anläggas och nya vägar byggas i skyddsvärda naturområden. Utan tillstymmelse av protest från naturföreningar. Varken centralt eller lokalt…

Den som läser SNF Naturskyddsföreningens sida får som huvudrubrik ”Isbjörnarna drunknar, renarna svälter”. Snacka om att man är ute och raggar pengar utan hänsyn till naturen. Bara pengar ska raggas in till de anställdas löner och bonusar.

/Lars Eric

En grön bubbla

I en debattartikel i SvD skriver Lydiah Wålsten på Timbro:

”Lärdomen är att alltför generösa stöd i kombination med opportunistiskt beteende skapar bubblor där företag kan göra riskfria vinster medan skattebetalarna får stå för notan. Att knyta upp många människors liv, karriärer och drömmar till projekt som lever på konstgjord andning är inte värdigt. Inte heller är det en väg mot mer innovation som är bra för miljön.”

Som sagt.

Opportunisterna

Sollefteå kommuns vindbruksplan

Från Kommunstyrelsens sammanträde den 12/6 2012 (sid.26):

”Kommunstyrelsen avbryter en vidare fördjupning och komplettering av revideringsarbetet med Sollefteå kommuns vindbruksplan. Det fortsatta arbetet sker utifrån befintlig antagandehandling, Vindbruk i Sollefteå kommun 2008-12-15, (som inkluderar riktlinjer för riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan) och som fungerar som vägledning för länsstyrelsen /miljöprövningsdelegationen vid tillståndsprocesser inom vindbruksplanens så kallade utredningsområden.”

http://www.solleftea.se/download/18.9635134136a1a285a731b6/Kommunstyrelsen+2012-06-12.pdf

Länsstyrelsen ställde krav att Sollefteå vindbruksplan från 2008 måste revideras. Kommunstyrelsen säger nej och avbryter arbetet!

Vad händer i Sollefteå kommun? Egentligen? Hur enväldig går det att bli, vindplanerare Ulla Ullstein och kommunordförande Elisabet Lassen?

Frågan är skickad till Länsstyrelsen.

Vindindustri planeras i Naggen

Även i Naggen (Torp, Medelpad) håller SCA på att etablera en stor vindindustri. SCA har pengar och de etablerar vindkraft i första hand för sina egna syften nämligen subventionerad el till sina egna massafabriker.

”Ett nytt industriområde med 200 vindkraftverk planeras i skogarna i Naggens och Grundsjöns omedelbara närhet (Torp, Medelpad), vars enda syfte är att skaffa subventionerad el till SCA:s massafabriker. Ytterligare ett försök från skogsbolagen att, genom subventioner, tillgodose sina massafabriker med el, sedan de sålt sin andel av vattenkraften. Den demokratiska processen inför beslutet om vindparken har varit skrämmande undermålig.”

Från Sundsvallstidningen.