Vem river de uttjänta vindverken?

Ett nioårigt vindverk i Norge kostade 25 miljoner att bygga för tio år sedan. Att riva det 80 m höga vindkraftverket beräknades kosta ca 10 Mkr. Se länk nedan.

Kommer vindbolagen att riva vindverken i framtiden??  I Tomelilla står sedan länge ett vindkraftverk kvar eftersom ingen vill betala rivningen…

Se följande länk (Goggles översättning från norska till svenska)

http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece

Om Vindbolagens bilder..

Från ”Opportunisterna” citerar jag följande inlägg:

The Telegraph uppmärksammade igår hur vindkraftsbolagen manipulerar myndigheter och andra när dom visualiserar hur kraftverken kommer att se ut i relation till sin omgivning. Man använder bilder som är mycket mer vidvinkel än vad vi normalt upplever när vi tittar rakt fram och på så sätt ser vindkraftverken inte så hotfulla ut. Dom blir små pinnar som sticker upp som träd på ett kalhygge ungefär.

Men om man istället tar bilden med ett porträttobjektiv, ungefär som utsikten från ett fönster, blir resultatet ett helt annat. Jag blev själv förvånad när jag gjorde experimentet på den bild jag hade i bloggens första inlägg. Den är hämtad från samrådsprospektet för Fängsjön – Storsjöhöjdens vindkraftspark, och visst ser det bedrövligt ut redan på den bilden, men när man klipper ut en mindre del så som man skulle uppleva det i verkligheten, förstår man att den vackra byn Grundtjärn knappast kommer att överleva om Sollefteås kommunpolitiker inte ändrar inställning.

Och det vet givetvis Forsca/SCA också, exploatörerna som bara har en sak för ögonen, att till varje pris maximera vinsterna.”

Läs vidare här..

http://opportunisterna.blogspot.com/2012/08/subjektivt-objektiv.html

PS. Forsca har i början av juni tagit bort sin utställning om Fänsgjö/Storsjöhöjdens vindprojekt i Medborgarkontoret i Näsåker. Varför? Jag har ställt frågan till Forsca men inte fått något svar..

A. Berglund

Den gröna bubblan spricker snart

Ledare i dagens TÅ:

Det är kris i vindkraftsindustrin.

Sedan 2008 har den danska vindkraftstillverkaren Vestas tappat nästan hela sitt börsvärde, 96 procent.

Krisen är inte isolerad till vindkraft, utan ett problem för hela den förnyelsebara industrin

Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) samlar världens 30 största förnyelsebara bolag. Indexet har tappat cirka 90 procent av sitt värde sedan 2008. De misslyckanden som såväl Spanien, Italien, USA och Tyskland har sett när det kommer till sina subventioner av solcellsindustrin är redan kända. Tyska Q-Cells, amerikanska Solyndra, Evergreen Solar och Abound Solar har alla gått i konkurs den senaste tiden. Argumentet har varit att Kina nu producerar solceller billigare vilket ryckt undan marknaden för Europa. Men i veckan visade det amerikanska investeringsbolaget Maxim Group att även Kinas tio största solcellsföretag är nära att gå i konkurs med en skuld på nästan 18 miljarder dollar.

Frikostiga subventioner och lån från världens regeringar har gjort vindkrafts- och solcellstillverkare till oemotståndliga investeringar för riskkapitalister världen över. Där det funnits enkla pengar att tjäna, dit har riskkapitalet också sökt sig. De kraftigt fallande siffrorna vi nu ser är att likna vid en grön bubbla. Spricker gör den, för att många länders regeringar drar in sina subventionsprogram när underskotten tilltar. I en värld med ekonomisk skakighet finns inte plats för politiska högriskprojekt. Det accepterar inte skattebetalarna.

Efterfrågan på vindkraft- och solceller minskar samtidigt som subventionerna sänks. Det är en dödlig cocktail för bolagen, som nu ser sina börsvärden smulas sönder. Branschen är i kris. Men trots att stora belopp redan har gått förlorade argumenterar intresseorganisationer i Sverige för att den svenska regeringen ska höja subventionerna till förnyelsebar energi, det vill säga elcertifikaten. Bakgrunden är ett lågt elpris, vilket gör att subventionerna bolagen får i dag inte räcker till för att täcka marginalerna.

46 miljarder kostar det att bygga ut 12,5TWh förnyelsebar energi i Sverige, enligt intresseorganisationen Svensk Vindenergi. En större utbyggnad än så kostar naturligtvis mer: Regeringens planeringsram är 30TWh.

Om regeringen väljer att följa denna linje spelar man ett mycket högt spel med skattebetalarnas pengar. Erfarenheter från andra länder måste tas in i kalkylen. Elcertifikaten i Sverige betalas via elräkningen av vanliga hushåll och mindre företag. Mot bakgrund av den utveckling vi ser, i världen där land på land rullar tillbaka sina subventionsprogram till vindkraft och solceller, behövs en ökad debatt även i Sverige.

Även om Sverige har en hög tillväxt jämfört med övriga Europa har vi inte råd med subventionsprogram som leder till att de växande små- och medelstora företagens pengar slösas bort på projekt utan egen bärkraft.

Lydiah Wålsten.

Lydiah Wålsten är projektledare och arbetar med frågor som rör miljö, tillväxt och konsumtion.

Ang. Vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden

Ang. vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden:

Fick igår veta att två stora berg- och moräntäkter med stora uttagsvolymer till vindparken planeras i området Omsjö och Fängsjö: på Kälshöjden (en höjd ca 2 km från Omsjö) och strax utanför Fängsjö efter Stugusjövägen. Det är bergtäkter som kommer att användas dygnet runt. Detta innebär ständigt buller och vibrationer för oss berörda i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset.

Täkttillståndet kommer att sökas för 30 år, och bergtäkterna kommer att användas för ständigt dygnsarbete och tunga vägtransporter. Information om det här projektet har skickats till olika intressegrupper men INGEN information har gått ut till berörda bybor i Omsjö och närliggande fritidsbyar Fängsjö och Tallnäset!! Har idag varit i kontakt med konsulten för projektet, Arne Eriksson. Han skickar gärna prospekt och tar emot synpunkter för vidare samråd. Ring 070-3234739 eller mail: arne@matteknik.se. Han tar gärna emot skriftliga synpunkter.

Ni som har sommarstugor i Omsjö och Tallnäset (Fängsjöborna har redan fått prospekt utskickade) måste själva ta kontakt med konsulten för att få prospekten!!

När det gäller Forscas ansökan till Länsstyrelsen så är den ännu inte inskickad, vad vi vet. Jag ska försöka kontakta VD för Forsca för att ev. få vidare besked. När ansökan är inskickad kommer vi berörda få ett möte med Länsstyrelsen där representanter för kommun och Forsca kommer att delta.

Anita B.

Tillägg: Jag har kontaktat Forsca vindbolag. De har en ny VD som heter Gustav Nordström. Kontakt:   gustav.nordstrom@fredolsen.se tfn 090-10 84 83   Gustaf Nordström ger informationen att ansökan om vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden kommer troligtvis att lämnas in till Länsstyrelsen i slutet av september.

 

Kommentar till Svensk Vindenergis insändare i TÅ

Kommentar till Svensk Vindenergis insändare i TÅ  den 4 augusti:

 

”Kommentar till Vd för Svensk vindindustri Annika Helker Lundströms debattinlägg ang. vindkraft i TÅ 4 aug. 2012.

Hon uppmanar där västernorrlänningars och landets politiker att agera och öka ambitionsnivån för vindkraftetablering.

Kontentan av hennes inlägg överfört till företagare i Västernorrland är;

Om ni har en produkt som ni inte kan sälja för att den är för dyr att tillverka, som allmänheten måste betala stora summor för att ni skall kunna frakta till kund, som genererar få arbetstillfällen, som det är osäkert att kunden vill ha och att ni dessutom skapar en miljö som förstör för allmänhet och andra näringsidkare.

För att då få lönsamhet i ditt företag skall du kräva av allmänhet och av politiker i Västernorrland och på riksnivå, att de för er vinnings skull ska subventionera och köpa denna produkt till överpris, vare sig de behöver produkten eller inte.

Vilken drömsituation för en företagare!!??

Det står också i artikeln att för att i Sverige nå 30 TWh behövs 4000verk. Kan det då vara möjligt att man planerar för ca 1000 verk enbart i Sollefteå kommun (25% av behovet!!).

Min uppmaning till politikerna i allmänhet och speciellt i Sollefteå kommun är att inte bara lyssna på Svensk Vindenergis uppmaning utan också sätta er in i vad stora delar av svenska och internationella vetenskapsmän säger. Notera också deras förklaring till varför även storskalig vindkraft får mycket svårt att ersätta kärnkraften. Påpekas bör att undertecknad inte är någon kärnkraftsivrare.

I nämnda artikel står att vindkraften bromsar in 2014. Troligt är att de stora investerarna inte ser någon lönsamhet i projekten. Det framgår också att Annika Helker Lundström nu (istället) söker investerare hos allmänheten. Under dagens (och morgondagens) förutsättningar kommer nog en sådan investering att i jämförelse få Telia aktiernas utförsäljning till svenska folket att framstå som en mycket bra affär för de köparna. ”

Christer Lidén
Forsnäs

Uppdatering: Christers svarskommentar publicerad i TÅ den 7/8.