Utbredd okunnighet om klimatet

De svenska utsläppen av koldioxid är inte mer än cirka 0,15 procent av de globala, vilket med stor säkerhet assimileras i våra skogsmarker. Det skriver Lennart Bengtsson, professor i meteorologi, på debattplats i UNT.

Men detta känner de flesta inte till, enligt en undersökning Bengtsson redogör för. Hela 76 procent tror dessutom att Sveriges koldioxidutsläpp har ökat sedan 1980, när det i själva verket har minskat kraftigt! Det är något anmärkningsvärt, att det finns ett så stort och utbrett intresse (och oro) för en fråga, men så lite korrekt kunskap om den samma.

Det gynnar ingen. Utom möjligtvis Miljöpartiet. (Citat Svd)

Stockholm vaknar!

Hoppsan, Stockholm vaknar! Det planeras 150 vindverk i Sthlms län! Det må jämföras mot upp emot 1000 i Sollefteå KOMMUN!!

Från ledarsidan Svd den 22 juli 2012:

”Vilken energikälla ska vi luta oss mot när det inte blåser?

Flera vindkraftsparker, med totalt 150 stora vindsnurror, är på väg att bli verklighet i Stockholms län, i Botkyrka, Norrtälje, Österåker och Nynäshamn. Hittills är det bara enstaka vindkraftverk som byggts i länet.

Sveriges elproduktion – som till cirka 90 procent består av vatten – och kärnkraft – är redan i princip fossilfri. Det enda motivet för mer vindkraft är således att ersätta kärnkraften. Men den som vill detta måste svara på en viktig fråga:

När de svenska skogarna, ängarna och skärgårdarna slutligen är fyllda av gigantiska stålpelare, vilken energikälla ska ge sjukhus, dagis och äldreboende elektricitet när det slutar blåsa, om inte kärnkraft?

Ska vi ha nya gas- eller kolkraftverk som släpper ut koldioxid? Eller ska dagens skyddade älvar offras för nya vattenkraftverk?

Det är dock en fråga varken Miljöpartiet eller andra vindkraftsvurmare tycks vilja ge ett tydligt svar på.

Vindkraftens utbyggnad är subventionerad med skattemedel och elcertifikat, men kärnkraftverken står som bekant kvar och används för fullt ändå.

Överskottet vindkraften producerar, finansierat av svenska elkonsumenter genom certifikatsystemet, säljs av privata företag till utlandet.

Detta ska vi alltså offra Stockholms vackra natur för.”

———————————————–

Även i Gräftåvallen i Bergs kommun, Jämtland börjar protesterna komma mot  planer på att bygga en vindkraftpark på uppemot 70 vindkraftverk sydost om Gräftåvallen.

LT 24 juli 2012.

————————————————

Och i Dt 24 juli 2012..

I Vansbro kommun planeras 90 vindverk.

”Med 90 vkv från Tyngsjö i väster till Bysjön i Nås i öster så kommer detta skogsområde i grunden att förändras. Den unika, värdefulla tystnaden kommer att försvinna helt. Nattetid blinkande fyrar i bergen.

Är det verkligen så vi vill ha det?”

Bygg vinddkraft där den behövs!

Svarsinsändare i TÅ den 10 juli:

”Kommentar till Vindkraft och turismen införd i TÅ 5/7/12 av Nordanvinds Vd Hans Erik Flodin.

I tidigare inlägg angående vindkraftsdebatten har jag erkänt att jag och flera av oss amatörtyckare som sänder in våra artiklar till ordet fritt kanske inte har den detaljkunskap som skulle behövas. Har dock noterat att i inlägg från de så kallade experterna (typ ovan nämnda insändare) att i mångt och mycket visar de upp samma okunskap (medvetet eller inte?).

I artikeln nämns att turismen på Gotland ökar trots att man har vindkraftverk. Ingen vet väl hur mycket mer den skulle ökat utan vindkraftverk. Och ingen vet väl om turisterna väljer att återkomma till Gotland om det blir fler vindsnurror där.

Mängden vindkraftverk där är bara ett fåtal i jämförelse med de cirka 1000 stycken som är planerade i Sollefteå kommun.

Att Gotlands marker är betydligt plattare än våra vackra berg är sant men att vindkraftverken skall synas mera där än här vill jag inte hålla med om. Jorden är ju rund och deras vindsnurror är i princip halva höjden mot de som byggs i våra områden så de försvinner relativt snabbt bakom horisonten. Om man sen följer debatten i tidningar och andra medier på Gotland så ser man att missnöjet hos lokalbefolkningen är lika stort där som här när man måsta bo i närheten av snurrorna.

För att förklara vad jag menar med att verken kommer att synas mera här än där vill jag citera en Holländsk vän som kom till Sollefteåtrakten för första gången. ”Han sa att han rest till många platser på vår jord men sällan sett en sådan fantastisk natur som här, framförallt att se dessa fantastiska berg som avlöstes av bergskam på bergskam så långt ögat kan se. Han uppgav att han upplevde en fantastisk harmoni i denna natur”.

Om den utbyggnad som planeras i Sollefteå kommun kommer till stånd kommer man att från ett stort antal platser runt om i kommunen kunna se och höra hundratals verk riktigt nära sig och runt bergen i horisonten. Säkert har ”expertisen” en förklaring på att detta gynnar turismen. De har säkert också en förklaring på vilka som kan ta hand om turisterna efter som en stor del av de som skall bo i denna park nog tvingas att flytta.

Det nämns i inlägget att Flodin har goda erfarenheter i Frankrike, Litauen, Lettland och Tyskland när det gäller vindkraftsbyggnad. Om de är så tillmötesgående, är det väl för en entreprenör som Flodin ett gyllene tillfälle att bygga verk där i stället för här.

Därmed slipper han också att debattera med oss som anser att det är fel att vår vackra natur förstörs i onödan för att exportera elström till nämnda länder.”

Christer Lidén, Forsnäs

 

En insändare om vindkraftspropagandan (Ljusdalsposten)

Följande svarsinsändare i Ljusdalsposten är läsvärd:

”Vindkraft ger inga lokala jobb, att påstå det är rent fel. Under byggtiden kommer folk hit som inte tillför Sverige en enda skattekrona annat än moms.

Under tiden för drift sker övervakning av centralt placerade datorer. Driften ger väldigt få serviceteknikerjobb. Branschen har aldrig lyckats peka ut de arbetstillfällen de i teorin påstår.

Vindkraft är inga lokala investeringar. Den internationella storfinansen som står bakom och de utnyttjar våra marker för att få bidrag och avkastning på sitt kapital. Utan bidrag såg vi inte röken av dem.  De tar vår natur och rekreation för detta.

Vindkraft är olönsam och lever enbart därför att vi svenskar ger den bidrag. Vi behöver inte den elkraften utan den exporteras till Europas storstäder. Den är subventionerad av oss och utnyttjar våra bär-, svamp-, fiske- och rekreationsmarker. Alla möjligheter till småskalig besöksnäring omöjliggörs eftersom det är orörd tystnad och natur vi har att erbjuda. Den näringen ger redan i dag fler jobb på Bollnäs finnskogar än vad kraftverken någonsin kommer att ge.

Bygdepeng är en allmosa från den rikes bord. Lokala besöksnäringsjobb baserade på vår natur ger oändligt bättre framtidsmöjligheter. Och bevarad natur. Varför utnyttja naturen till något vi inte behöver och som tar naturbegreppet ifrån oss?

Ett vindkraftverk producerar el bara 25 procent av tiden. Vi måste ha el 100 procent av tiden vilket innebär att ju mer vindkraft desto mer annan el måste byggas ut för att få stabilitet. Blir det älvar eller kärnkraft?

Naturskyddsföreningen har räknat ut att på 50 procent av Bollnäs finnskogs yta projekteras det vindkraftverk!

Vindkraften passar inte Sverige, vi har offrat våra älvar. Vindkraft är det största infrastrukturmisstag som gjorts i landet.

Hur Nilshem kan ge sig till att tala för den vattvällingen är egendomligt omdömeslöst.

Kontinenten behöver mer miljövänlig el, varför propagerar inte Nilshem för att kraftverken ska byggas där? Då slipper vi dessutom alla dessa negativa effekter.

Låt hela Sverige leva genom lokala jobb och bra levnadsförhållanden åt alla oss som bor här. ”

Kjell Söderlund

Inget miljömärkt skogsbruk med vindsnurror

Internationella FSC slår fast att vindkraft inte hör hemma i miljömärkt skog

En remissomgång som ”snurrat runt hela klotet” har kommit fram till detta. Forest Stewardship Council har nu satt ned foten. Att etablera vindkraft innebär en förändring av markanvändningen som i princip är förbjuden i miljöcertifierat skogsbruk. Punkt. Slut.

Svenska FCS är dock inte enig, säger dess ordförande Tomas Ekström. Från Norra Skogsmagasinet nr 2/2012.

SCA är FCS-certifierat enligt sin hemsida (pinsamt eller hur!); http://www.sca.com/sv/hallbarhet/hallbarhetsdata/certifiering/

”SCA stödjer helt och fullt FSC:s arbete för världsomspännande, ansvarsfullt skogsbruk och betraktar FSC som den mest trovärdiga organisationen på området.”

Så frågan blir nu om SCA ska dra sig ur miljöarbetet för att få möjligheten att etablera vindindustriområden i Västras vildmarksskogar.

Men det skulle nog vara ett svårt slag mot SCA´s miljöpolicy isåfall – framförallt internationellt sett.

/Lars Eric