Svag rättssäkerhet vid prövningar i miljömål

”Myndigheter och domstolar agerar tveksamt vid prövningar av miljötillstånd. Flera exempel visar hur den lilla människan hamnar i kläm när till exempel nya vindkraftverk byggs.”

” Vid uppförande av vindkraft lämnar industrin in en bullerberäkning i samband med sin ansökan om att få bygga. Denna beräkning är ofta felaktig och underskattar bullret, till fördel för vindkraftsbygget. Den närboende fastighetsägaren, som kan få hälsan förstörd, förlorar även värde på fastigheten. Denne bekostar en egen kostsam bullerberäkning som utförs av en bullerexpert.

Döm om hans förvåning när både myndigheter och miljödomstolar i sitt utslag säger att det saknas anledning att misstro den bullerutredning som den sökande vindkraftsentreprenören ingett. Den bullerberäkning som fastighetsägaren ingett nämns inte med ett ord. Det handlar inte om att väga motstående bevis mot varandra och söka få fram sanningen. Vindkraftsindustrins bullerberäkning har således automatiskt företräde hur felaktig den än är.”

Läs mera här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svag-raettssaekerhet-vid-proevningar-i-miljoemal-2322?vote=0#roster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.