Uppmaning till kommunen om en ny översiktsplan!

I Länsstyrelsens yttrande feb. 2012 ang. Sollefteå kommuns reviderade vindplan nämns bland annat behovet av en förnyad översiktsplan i kommunen: ”Länsstyrelsen vidhåller att ändringen av vindplanen aktualiserar behovet av en ny kommuntäckande översiktsplan och anser att ändringen av vindplanen borde göras inom en sådan översiktsplan.”

En kommunal översiktsplan ska omarbetas vart fjärde år, men det har inte gjorts efter 1990 dvs för mer än tjugo år sedan.

Vi vill därför att kommunen utarbetar en förnyad översiktsplan innan  ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig  i kommunen.  Vi uppmanar alla som ställer sig bakom kravet att bifoga följande skrivelse i ett eget mail till kommunen.

Kopiera och infoga följande skrivelse i ett eget dokument/mail och maila in det till ansvariga för vindkraften i Sollefteå kommun, i första hand till dessa:

Elisabet Lassen: elisabet.lassen(at)solleftea.se

Samhällsbyggnadskontoret: samh.bygg(at)solleftea.se

Ulla Ullstein: ulla.ullstein(at)solleftea.se

(at) byts ut mot @

Skrivelsen finns också i en länk ovan i menyn; ”Skrivelse”

”Till Kommunledning, Samhällsbyggnadskontoret, Ulla Ullstein
Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå

Översiktsplan för Sollefteå kommun.

Undertecknad/e kräver att inga ytterligare tillstånd ges för byggande av storskalig vindkraft innan en översiktsplan utarbetats för hela kommunen. Den befintliga översiktsplanen är från 1990 och är således i högsta grad inaktuell.

Jag/vi anser det vara oacceptabelt att besluta om en revision av 2008 – års vindbruksplan utan att andra intressen för nyttjande av kommunens arealer och resurser kan komma till tals än de som företräder vindbrukare. Vi anser därför att en noggrant genomarbetad översiktsplan upprättas för hela kommunen. Vid arbetet att utforma denna skall lokalbefolkningen inbjudas till överläggningar om vad som bör beaktas i densamma. Likaså måste ett beslut om fastställande föregås av en ingående information till samtliga invånare i kommunen.”

Mvh NN (undertecknas med namn)
———————————————————–

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.