Rapport om svensk vindkraft

I den här rapporten (okt 2011) granskar statsvetaren och opinionsanalytikern Per Nilsson argumenten för en utbyggnad av vindkraften i Sverige och når slutsatsen att utbyggnaden för med sig kostnader som vida överstiger samhällsnyttan. I rapportens första kapitel ges en översikt över hur elproduktionen fungerar i Sverige och vilka kostnader en storskalig satsning på vindkraft skulle innebära. I kapitel två beskrivs vindkraften som energikälla och varför den inte kan ge utlovade klimateffekter för Sverige. I kapitel tre bemöts de vanligaste argumenten för en satsning på vindkraft och i rapportens sista kapitel beskrivs vilka politiska konsekvenser en storskalig utbyggnad kan komma att få.

Rapporten i korthet:

• Regeringens mål enligt Energiöverenskommelsen är att bygga 30 TWh vindkraft till år 2020. Detta är den största planerade infrastruktursatsningen i modern tid.

• Utbyggnaden av vindkraften kommer att kosta svenska hushåll och företag 215 miljarder kronor, lika mycket som 14 Botniabanor, eller 47 000 kronor per hushåll. Detta betalas genom elcertifikaten.

• Men Sverige behöver inte mer vindkraft för att nå klimatmålen. Vårt elsystem är redan idag koldioxidfritt tack vare kärnkraft och vattenkraft. Vindkraften har heller inte potential att öka andelen förnyelsebar el då den är beroende av vattenkraft som reglerkraft.

• De som förespråkar en utbyggnad hävdar att vindkraften kan skapa jobb, öka exporten av grön el och bli en viktig framtidsbransch för Sverige. Det finns inget belägg för något av detta.

• Rapporten rekommenderar att utbyggnadsmålet för vindkraft överges av regeringen och att de aktörer som driver på för mer vindkraft omvärderar sin argumentation.

Läs hela rapporten här

/ A.Berglund

6 svar på ”Rapport om svensk vindkraft”

 1. Per Nilsson verkar verkligen snurrig med lögner om vindkraft.

  Att bygga vindkraftverk som producerar 30 TWh el per år kostar ungefär 150 mdr.
  Skulle vindkraftverken vara så dyra som Per Nilsson påstår skulle ingen bygga vindkraftverk alls.

  1. Det är väl ingen sak att bygga vindsnurror när kostnaderna subventioneras av staten och elcertifikat. Dvs av våra skatter och på våra elräkningar. Och vinsterna tar vindbolagen om…

 2. Varför påstår alla som vindkraftshatare att vindkraften subventioneras via skattsedeln? Det är bara genom elcertifikat som vindkraft kan få lite extra betalt för elen de första åren kraftverket är i drift.

  Elcertifikaten som nya kraftverk kan sälja de första 15 åren gäller inte bara vindkraft.

  1. Ingen av oss ”vindkraftshatare”! Tvärtom! Småskalig vindkraft med invånarnas stöd kan vara ett bra alternativ till övriga alternativa energival. Men då bör vindkraften också komma invånarna till godo. Till alla dem som får sin natur och miljö förstörd genom vindkraften. Så är det inte idag.

   ”De första åren” med elcertifikaten handlar om ett tjugotal år då vindbolagen subventioneras för vindkraftsuppbyggnaden. Bidragen är mycket lönsamma för vindbolagen, Elabbonenterna får betala notan.

   Varför är du anonym…?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.