Etikettarkiv: Vindkraften Sollefteå kommun

Ett medborgarförslag

  Ett medborgarförslag har skickats in till Sollefteå kommunfullmäktige ang. vk-projektet Fängsjö/Storsjöhöjden. Samebyarna har brutit samexistensavtalet med vindbolaget. Avtalet var förutsättningen för att kommunen biföll bolagets ansökan om den gigantiska vk-industrin i Fängsjö/Storsjöhöjden. Vi anser att Kf:s beslut i ärendet … Läs mer


Publicerat i FORSCA, Svensk vindkraft | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

MMD:s beslut av bergtäkten i Tallnäset/Omsjö.

MMD sa ja till bergtäkten i Tallnäset/Omsjö. Beslutet ang. den planerade gigantiska bergtäkten i Tallnäset/Omsjö har kommit. Beslutet är förödande för naturen, samerna och bybor. MMÖD återförvisade tidigare ärendet tillbaka till MMD som nu åter igen sagt ja till en … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Ny information om vindkraft på Drickesbäcksberget och Finnåberget.

Fem vindkraftverk  planerades på Drickesbäcksberget i Ramsele. Nu har planerna lagts ned efter upptäckten att fjällvråkar häckar på området, skriver TÅ Allehanda den 28/9 2016. Det är få som tror på att fjällvråkar är förklaringen.  Det var på kyrkans mark strax intill … Läs mer


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt får prövningstillstånd i MMÖD

Information! MMÖD (Svea hovrätt) har idag meddelat prövningstillstånd på MMD:s dom av Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt.  


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Sollefteå kommun leder vindkraftsligan!

”Sollefteå är den kommun som har flest anläggningar (i Sverige), 99 stycken med en samlad effekt på 287200 kW. 83 av verken togs i drift under 2015. Ockelbo är den näst största vindkraftkommunen och Örnsköldsvik hamnar på tredje” Om alla … Läs mer


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

Miljöförstöring utan folkligt stöd

Insändare i TÅ Allehanda den 10 sept. 2016. Av Per Fahlén Resele. http://www.allehanda.se/opinion/insandare/kritisk-rost-sollefteas-vindkraftsutbyggnad-ar-miljoforstoring-utan-lokalt-folkligt-stod


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Lämna en kommentar

KS i Sollefteå säger ja till ny vindkraft i Helgum

Galenskapen i Sollefteå kommun fortsätter. KS i Sollefteå säger ja till ny vindkraft i Helgum. ”Kraftö Vind AB vill bygga 27 vindkraftverk i Finnåberg, som ligger cirka sex kilometer väster om Långsele på gränsen mellan Sollefteå kommun och Ragunda. Av de … Läs mer


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | 1 kommentar

Den nya översiktsplanen i Sollefteå kommun

  Alldeles för sent har arbetet påbörjats med en ny översiktsplan i kommunen. Den gamla och inaktuella ÖP:n är från 1990, dvs 26 år (!) gammal. Översiktsplanen bör uppdateras /förnyas varje mandatperiod, helst oftare. Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrande dokument och är … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | 7 kommentarer

MMD:s domslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri

Igår kom domen från Mark- och miljödomstolen ang. Fängsjö/Storsjöhöjden vindkraftsprojekt i Näsåker. Domen läggs ut i sin helhet här. Att minska konsekvenserna för renskötseln har fått en stor betydelse i hela domslutet. Vi anser att MMD med rätta tagit hänsyn till … Läs mer


Publicerat i FORSCA, Svensk vindkraft | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Skarp kritik mot Sollefteå kommuns myndighetsutövning

Sollefteå kommuns förtroendeskadliga beteende i sin myndighetsutövning hör inte hemma i en rättsstat! Trots flera påstötningar har inte Sollefteå kommun ännu besvarat det som framgår i nedanstående ärenden: Sollefteå kommuns riskanalys avseende vindkraftverk på Stamåsen. Dnr: KS/134/2009 Enligt Boverkets Vindkraftshandbok … Läs mer


Publicerat i Uncategorized | Etiketter | 2 kommentarer