Etikettarkiv: Vindkraften Sollefteå kommun

MPD har tagit beslut om Ranasjöns vindkraftsprojekt

Beslutet om Ranasjöns vindkraftsprojekt i Forsnäs har nu kommit från Miljöprövningsnämnden. 40 vindkraftverk med en totalhöjd av 201 meter har fått tillstånd av MPD att sättas upp. Det har varit en lång kamp av ortsbor att förhindra detta vindkraftsprojekt. Men än är inte striden … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Protester mot SSVAB:s nya vindkraftsbeslut och stora ljudstörningar

Sammanfattning av det som hänt från LT den 22 mars: ”Boende kring vindkraftsparkerna i gränstrakterna kring Strömsund, Ragunda och Sollefteå reagerar starkt över det buller de upplever. Protestlistor med namninsamlingar är inskickade till länsstyrelsen med krav på ny ljudutredning. Det stora … Läs mer


Publicerat i SSVAB, Svensk vindkraft | Etiketter , | 1 kommentar

Öppet brev från Byalaget i Sörviken.

Hej Vi har kämpat sedan vi flyttade till Sörviken för 9 år sedan. Det började med Telias nedmontering av kopparnätet, mobiltäckningen, fiber, vindkraft och nu ytterligare vindkraftverk som SSVAB vill bygga på andra sidan  Sörvikssjön. Vi som bor i närliggande … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Svar på SSVAB:s argument för högre vindkraftverk

”149 vindkraftverk kan bli dubbelt så många. Statkraft SCA Vind AB vill nämligen bygga 140 vindkraftverk ytterligare i området. Strömsund och Ragunda kommuner har sagt nej. Men nu ska de yttra sig en gång till. SSVAB har egentligen redan tillstånd … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ny information om vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden

Samebyarna Voernese och södra Vilhelmina har brutit det samexistensavtal som ingicks med Forsca vindbolag år 2013. Parterna var därför kallade till domstolsförhandlingar i Mark- och miljödomstolens tingsrätt i Östersund den 15 och 16 mars. Länsstyrelsen Härnösand och sex berörda privatpersoner … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | 3 kommentarer

Rädda Vaberget!

  Kungörelse i TÅ Allehanda den 10/2 2016. Ansökan till MPD om 22 vkv på Vaberget.


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , , | 1 kommentar

”Flodintriangeln”

Varning för Flodintriangeln. Det existerar ett stort antal ”trianglar”, som sorteras in under begreppet ”Dödens Triangel”. Som exempel kan nämnas:   1 Gyllene triangeln,  det område, där Thailand, Laos och Burma möts och där opium odlas och hanteras. 2 Bermudatriangeln, en … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Öppet brev till MPD Länsstyrelsen, Härnösand

Ramsele 2015-11-13 Öppet brev till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen 871 86 Härnösand Kopia: Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Sollefteå Kommun, Nyhetsmedia Ert svar beträffande beslut angående tillstånd för vindkraftanläggning i Salsjö, Sollefteå kommun, dianr 559-7322-15 Vi får tacka för Ert svar på Ert svar  (Svar … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , , | 1 kommentar

Det blåser kalla vindar.. En magisteruppsats av Sanna Olsson

Det blåser kalla vindar i Norrland : ”En studie av kommunikation, attityd och acceptans av vindkraftsutbyggnad utifrån lokalinvånares perspektiv.” En magisteruppsats av Sanna Olsson, Uppsala om vindkraftsexploateringen i Norrland med fokus på Sollefteå kommun. Tack Sanna!  http://www.uppsatser.se/uppsats/fa9dfa451e/ ”I takt med … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter , , | 1 kommentar

Översiktsplanen och miljöbalken. Frågor till ansvariga i Sollefteå kommun

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. Plan- och Bygglagen (PBL) och ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses (jfr 3 kap. 4 §). … Läs mer


Publicerat i Svensk vindkraft | Etiketter | Lämna en kommentar