Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter sa ”det är vargarnas skog, spindlarnas skog, rävarnas skog, trädens skog – inte er skog!”)

Gott Nytt År!

Lönsamt, för vem?

Jag tycker att det är motiverat att få en insikt i investerarnas och markägarnas ekonomi när det gäller nya vindkraftverk. Vad är det som gör att intresset är så stort som det är för vindkraft just nu? Jag skulle därför vilja se en sammanställning av

– lönsamheten på investeringen i nya stora vindkraftverk

– hur mycket av intäkten kommer från de s.k. elcertifikaten som vi elkonsumenter betalar?

– hur stort är arrendet som markägaren erhåller?

– hur stor stor är den s.k. bygdepengen?

De enkla överslag som jag gjort pekar på att markägaren kan erhålla ca 200000 kr/år, verk. Bygdepengen som skall trösta oss bybor kan uppgå till ca 8000 kr/år, verk.

Det är lätt att förstå markägarnas stora intresse för denna typ av investering. Den ger säkert större inkomster än den skog som växer på den areal som tas i anspråk.

Till råga på allt så byggs vindkraften på fel ställe på kartan. Den bör förläggas till södra Sverige eller i Europa och inte i ett av vattenkraftverk nedlusat område. Det är mycket som kan bli fel när det är lättförtjänta pengar att hämta, anser jag.

Åke Wikström

Namnlistor

Vi kommer inom kort att lägga ut namnlistor i Västra på bensinstationerna i Näsåker, Junsele och Ramsele. Där finns möjlighet att skriva sitt namn för att protestera mot storskalig vindexploatering i Västra området. Namnlistorna kommer så småningom att överlämnas till ansvarig på Sollefteå kommun och till Länsstyrelsen.

Tipsa gärna om namnlistorna! 🙂

”Vindpark” = avspärrat industriområde?

Dyrbar inhyrd utrustning för uppborrning av för små hål hjälpte inte, enligt tidningen TÅ nu i veckan, när byggarna försökte att resa vindtornen i Härnösandstrakten.

Dels fundamenten och dels torndelarna i sig, passade inte ihop vid monteringsförsöken. Kanske måste nya torn beställas från tillverkaren i Tyskland, om man inte lyckas lösa problemen på plats.

I dagarna har nu de åtta byggarna från Finland skickats hem på jullov efter att de förgäves försökt resa upp dessa vindtorn, tillverkade av en vindtornsfabrik i Tyskland.

Man snackar om att det ”lokala näringslivet får mycket jobbtillfällen”. Något som de borgliga politikerna i Sollefteå omhuldar – Men jobben hamnar ju som vi ser tydligen någon annanstans.

Och illa är väl också att hela industriområdet i denna vindkraftsexploateringen i Härnösand spärras av med vägbommar och vaktbolagsbevakning – vad säger att inte skogsvägarna som man planerar till och runt kolosserna i Västraskogarna också blir lika igenbommade?

/Lars Eric

P.S. Vem har hittat på benämningen ”park” för dessa blivande industriområden, bara för att det råkar finnas träd emellan tornen där? Hmm… troligen dess intressenter.